Posted on: September 19, 2022 Posted by: Wanda Palmer Comments: 0
รักษา ต้อกระจก

โรคต้อกระจกนั้นเป็นหนึ่งในโรคของการมองเห็นที่สามารถพบได้ในผู้สูงอายุ และ ที่สำคัญนั้นยังเป็นโรคที่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ และยังสามารถตรวจพบเจอก่อนได้ แต่ว่าเนื่องจากว่าในเรื่องของการมองข้ามสุขภาพตา และ การประชากรส่วนมากนั้นมักจะไม่มีการตรวจสุขภาพ และ การมองเห็นประจำปีกัน จึงทำให้การเจอนั้นพบได้ล่าช้า และ ทำให้รักษาตอนที่เจอต้อขนาดใหญ่แล้ว ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงในเรื่องของคำถามของการรักษาต้อกระจกที่หลากหลายคนนั้น ยังให้ความสงสัยกันอยู่  

ต้อกระจำทำให้ตาตาบอกหรือไม่  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการมองเห็น นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและ เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นมักจะมองข้ามไป โดยการรักษาต้อกระจกนั้นสามารถรักษาได้ และที่สำคัญนั้น ต้อกระจกนั้นสามารถที่จะทำให้ตาของเรานั้นบอดได้ เพราว่าตาของเรานั้นจะมืดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นการรักษา ต้อกระจก ตั้งแต่พบนั้นจะช่วยให้เรานั้นไม่ต้องเสี่ยงที่จะตาบอดได้ด้วยเช่นกัน  

เมื่อเรารักษาแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการรักษานั้นหลากหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในการรักษานั้น การรักษา ต้อกระจก นั้นสามารถที่จะรักษาได้ด้วยการที่เรานั้นสามารถที่จะผ่าตัด หรือ สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง โดยเมื่อเรานั้นรักษาต้อกระจกของเราแล้วนั้น โรคต้อกระจกก็จะไม่กลับมาอีกด้วยเช่นกัน  

การผ่าตัดใส่เลนส์จะช่วยให้ภาวะสายตาสั้น เอียง ยาว หายไปได้  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการรักษาต้อกระจกด้วยการใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนที่เลนส์ธรรมชาติที่มีภาวะต้อกระจก เมื่อเราใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปนั้นในตำแหน่งธรรมชาตินั้นเลนส์แก้วตาเทียมนั้นจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวได้ด้วยเช่นกัน  

การใช้ยาหยอดช่วยสสลายต้อกระจกได้  

ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าในเรื่องของการใช้ยาหยอดเพื่อสลายต้อ หรือ ชะล้อการลุกลามข้องต้อนั้นไม่ได้ผล และไม่ได้ช่วยชะลอแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อเรานั้นได้รับการวินิฉัยว่าเรานั้นมีการพบต้อในเลนส์ตาของเรานั้นถ้าหากว่ายังไม่มากหรือยังไม่ลุกลามก็ยังสามารถปล่อยทิ้งไว้ แต่ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานต้อกระจกจะแข็งมาขึ้นเรื่อย ๆ และ จะทำให้ยากต่อการสลาย และ การผ่าตัด และ ส่งผลให้ตาของเรานั้นมองไม่เห็นได้นั้นเอง  

โรคต้อเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุหรือไม่  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ การเกิดต้อ หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมากที่คิดว่าต้อกระจกนั้นเกิดได้เพียงแค่เฉพาะผู้สุงอายุนั้นก็เพราะว่าต้อกระจกนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภาวะแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งจะมมีตั้งแต่ปัจจัยภายนอก อย่างแสง UV อุบัติเหต ไปจนถึงกรรมพันธุ์ นั้นเอง  

ดังนั้นในเรื่องของการรักษา ต้อกระจกและเชื่อว่าหลากหลายคนนั้นมีคำถามที่หลากหลายคนนั้นสงสัยในเรื่องของการมองเห็นและต้อกระจกอย่างแน่นอน บทความนี้จะช่วยให้หลายคนนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของต้อกระจกได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน