Posted on: February 18, 2022 Posted by: Wanda Palmer Comments: 0
ลูกโป่งวันเกิด

สีนั้นเป็นอีกหนึ่งฝนเรื่องที่ตค่อนข้างสำคัญอย่างมาก และ เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่เคยทันสังเกตกันก็ว่าได้ เพราะว่าหลายครั้งนั้นเราอาจจะเคยเห็นจากความเคยชิน  แต่เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ว่าได้ ว่าสีของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีสีที่ไปในทิศทางเดียวกันเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า “ทำไมสีเหล่านั้น ถึงเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน” ทั้ง ๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย หรือ ร้านจัดจำหน่ายอาจจะเป็นคนละร้านกัน  

สีชมพู  

หลายครั้งที่เรานั้นซื้อของจำพวกของใช้กับเด็ก และ สินค้าที่เกี่ยวกับความงาม รวมทั้งลูกโป่งวันเกิดของคุณผู้หญิงนั้นการเลือกสีชมพูนั้นจะเป็นสีแรก ๆ และ สีหลัก ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะว่าสีชมพูดนั้นสื่อถึงความอ่อนโดยน ความเป็นเพศหญิง ความรัก หัวใจ และ สีชมพูนั้นยช่วยให้จิตใจสะอาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นสีชมพูนั้นจึงถูกใช้อย่างมากนั้นสินค้าความงาม สินค้าของเด็ก  และ บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามนั้นสีชมพูนั้นจะเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการเลือกใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับ  

สีส้ม  

สีส้มนั้นเป็นอีกหนึ่งในสี ที่น่าสนใจ เพราะว่าความหมายของสีส้มนั้นหมายถึงการกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และ การหให้กำลังใจ นั้นจึงจะทำให้เห็นว่าสีสมนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การมองโลกในแง่ดี และเป็นกำลังใจ ซึ่งส่วนมากนั้นสีส้มนั้นมักจะใช้ในการออกแบบของแฟชั่นรองเท้า เสื้อผ้า รองเท้า อย่างมากเพราะว่าในเรื่องของความหมาสยของสีส้มนั้นค่อนข้างดีอย่างมากด้วยเช่นกัน  

สีฟ้า  

สีฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งในสีที่เราพบเห็นได้อย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสีทั้งใช้กับ ลูกโป่งวันเกิด ของคุณผู้ชาย และ นอกจากนั้นสีฟ้านั้นยังสื่อถึงความฉลาด สติปัญญา ความศรัทธา  ความโปร่งใส ซึ่งสีฟ้านั้นจะเห็นว่าเป็นสีของบริการในด้านไอที และ เทคโนโลยี เพราะว่าจะสื่อถึงความฉลาด และทำให้ภาพแบรนด์นั้นจำได้ง่ายอย่างมาก  ดังนั้นเราจะเห็นว่าสีฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งในสีที่ได้รับความนิยมได้ด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างมาก  

สีเขียว  

สีเขียวนั้นเป็นอีกหนึ่งในสีที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะว่าเป็นสีที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างยาวนาน โดยสีเขียวนั้นจะเห็นว่าใชในร้านที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าสีเขียวนั้นจะสื่อถึงความสดชื่น มีชีวิตชีวา และ ช่วยสร้างความผ่อนคลาย ซึ่งจะเห็นว่าร้านเครื่องดื่มนั้นมักจะใช้สีเขียวเพื่อใช้ในการดึงดูลูกค้าอบ่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห้นว่าเร่องของสีนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซ฿งสีต่างๆ นั้นจะส่งผลในเรื่องของความรู้สึกด้วยเช่นกันนั้นตึงทำให้ร้านค้า แบรนด์ หรือ ปุกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะเบือใช้สีที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้รับในเรื่องของความหมายของสีและให้ยอดขาย ดีขึ้น และ ทำให ยอดขายต่าง ๆ นั้นอาจจะมียอดขายที่มากขึ้นจากเดิมก็เด้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้สีนั้นในงานรื่องต่าง ๆ นั้นเรื่องของสีเองก็มีความสำคัญอย่างมาก