Posted on: March 14, 2022 Posted by: Wanda Palmer Comments: 0
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

สารเคมีนั้นเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่อันตรายสำหรับร่างกายของเราอย่างมาก และ มีอยู่ในทุกๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือในน้ำยาเช็ดกระจก และยังมีอีกมากมายที่มีการผสมสารเคมี ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับยว่าสารเคมีเนี่ยสามารถอันตรายเราได้อย่างมากเลยด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า “สารเคมีนั้น” นั้นมีความอันตรายอย่าง โดยเราจะยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่อาจจจะทำอันตรายกับเราได้  

มีโอกาสตาบอกได้หากว่าสารเคมีกระเด็นเข้าตา  

อย่างแรกนับว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากถ้าหากว่า สารเคมีจาก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นกระเด็นเข้าตา นั้นอาจจะทำให้ตาของเรานั้นมองไม่เห็นได้เลยนะครับ ดังนั้นในการป้องกัน ในระหว่างที่มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นจึงมีการป้องกันด้วยสวมแว่นตาเพื่อป้องกันไม่หสารเคมีกระเด็นเข้าตา และ ป้องกันไม่ให้ตาของเราระคายเคือง จากสารเคมีนั้นเอง  

การแพ้ และ ระคายเคือง 

มีบางคน ที่มีอาการแพ้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยที่อาจจะยังไม่รู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาการแพ้สารเคมีนั้นจะเป็นอาการที่โดนสารเคมี และ จะมีอาการระคายเคือง หรือ มีผื่นขึ้น  และอาจจะมีอาการคันตามมาด้วยเช่นกัน หรือบางคนถ้าหากว่าแพ้ขั้นรุนแรงนั้นอาจจะมีอาการที่ชัดเจนกว่านี้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายอย่างมาก ด้วยเช่นกันดังนั้นหากใครที่มีอาการระคายเคือง หรือ แพ้สารเคมีชนิดรุนแรง นั้นก็ควรที่จะมีการใส่เครื่องป้องกันไว้ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง  

ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา  

ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นอีกเรื่องที่ ต้องระวังไว้อย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ “การสูดดม” ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นสูดดมากเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการป้องกันนั้นในระหว่างใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นจึงจะต้องมีการเปิดหน้าต่าง และ ประตู เพื่อรระบายอากาศด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการสูดดสมสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก และ เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีการป้องกันในหว่างใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ควรจะมีการระบายอากาศออกไว้นะครับ  

ฤทธิ์กัดกร่อน  

สุดท้ายนั้นสารเคมีบางชนิดที่มีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นอาจจะมาพร้อมกับฤทธิ์ที่มีการกัดกร่อนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากถ้าหากว่าเรานั้นมองข้ามในส่วนนี้ไป และ อาจจะทำให้ผิวหนังของนั้นโดนฤทธิ์กัดกร่อน และอันตรายกับเราได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงทำให้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นจะต้องมีใส่ถึงมือไว้ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันเรานั้นสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่อของ “การใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด” นั้นจะต้องมีเรื่องมากมายที่จะต้องระวังนะครับ ซึ่งก็เพราะว่ามีส่วนผสมของสารเคมีนั้นจะทำให้เป็นอันตรายกับร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการระมัดระวังตัวไว้ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน