Posted on: July 22, 2022 Posted by: Wanda Palmer Comments: 0
ชิปปิ้งจีน ราคาถูก

มีใครบ้าง ไม่ชอบของถูกของฟรี จริงไหม ? แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกด้วย บอกเลยว่า เคล็ดลับนี้หลายๆ คนน่าจะยังไม่ทราบกันอย่างแน่นอน ซึ่งคุณสามารถใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกได้ด้วยการใช้ Form E หรือเอกสารประกอบการนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากรนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องสอบถามไปยังบริษัทก่อนว่าพิกัดของสินค้าที่ต้องการนำเข้านั้นมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนอากรจากข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ หากสินค้านั้นได้รับการลดหย่อนภาษี ให้แจ้งขอเอกสาร Form E กับบริษัทชิปปิ้ง เพื่อนำมาแสดงประกอบการนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากรต่อไป หรืออาจเลือกใช้บริการกับบริษัทชิปปิ้ง ที่สามารถออก Form E ให้กับคุณได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการนำเข้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

ทำความรู้จักกับ Form E หรือเอกสารประกอบการนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากร

Form E คือ เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในกลุ่ม ACFTA (ประเทศที่ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนร่วมกัน) ซึ่งปัจจุบัน ข้อตกลงดังกล่าวได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ หรือเรียกว่า ACFTA Upgrading Prtocol และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียนจีน จึงได้รับข้อยกเว้นในการลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนต่ำสุด 0% เลยทีเดียว โดยปัจจุบันกรมศุลกากรได้ออก Form E รูปแบบใหม่เพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขหรือระเบียบบางส่วนจากแบบเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้นำเข้า ซึ่ง Form E รูปแบบใหม่มีลักษณะ ดังนี้ 

  • ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศที่กระทำการส่งออก ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้ทำข้อตกลงทางการค้า ACFTA
  • การระบุราคา FOB (Free on Board) ในหนังสือรับรองฯ เฉพาะกรณีสินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี
  • เอกสาร Form E รูปแบบใหม่ เป็นใบสีขาว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • เอกสาร Form E มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
  • Form E รูปแบบใหม่ สามารถแสดงสินค้าได้เกิน 20 รายการ จากเดิมที่แสดงได้ไม่เกิน 20 รายการ
  • เป็นแบบฟอร์มด้านหน้าและมีข้อมูลตัวหนังสือที่ถูกต้องอยู่ด้านหลัง
  • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องตรงกับเอกสารประกอบการส่งออก

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ Form E หรือเอกสารประกอบการนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากร ที่จะช่วยให้การใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกนั่นเอง ฉะนั้น ในครั้งต่อไปหากคุณมีสินค้าที่อยากนำเข้าจากจีนก็อย่าลืมที่จะเช็ค และเลือกใช้ Form E หรือเอกสารประกอบการนำเข้า เพื่อลดหย่อนภาษีอากรกันนะ